zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
     "NOWY START - pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy w powiecie opolskim"

Tematyka i zakres szkolenia:

Specjalista agrobiznesu z obsługą wniosków unijnych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006, Program Rolnośrodowiskowy, Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Renty struktualne, ułatwienie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Zalesianie gruntow rolnych

Ekonomika rolnictwa i ochrony środowiska: agrobiznes w UE, otoczenie instytucjonalne, rynki rolne, marketing artykułów rolnych (rynek mleka, cukru, wołowiny, wieprzowiny, drobiu, zbóż. Rachunkowość rolnicza, zarządzanie finansami gospodarstwa. Programy pomocowe UE. Metodyka przygotowania wniosków

Przetwórstwo owoców: Produkcja soków, napojów, przetworów dla dzieci, produktów dietetycznych, dań gotowych, mrożonek, proszków owocowych i naturalnych. Surowce, aparatura. Przykłady obliczeń technologicznych

Logistyka i praca w magazynie: Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Handel z elementami marketingu

Kurs komputerowy: Kurs podstawowy- obsługa komputera i urządzeń biurowych, tworzenie dokumentów w MS Word, tworzenie baz danych w MS Excel, poczta elektroniczna, internet

Prawo jazdy kat. C + E: Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Język angielski: Kurs podstawowy- dane pesonalne, dom, rodzina, praca czas wolny, jedzenie, zakupy, usługi, zdrowie, podróże

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone utratą pracy- pracownicy cukrowni w Opolu Lubelskim oraz pracownicy zakładów współpracujących z cukrownią w Opolu Lubelskim

a