zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

Farma fotowoltaiczna – zwłaszcza o skali przemysłowej – to skomplikowana, składająca się z wielu elementów i podzespołów inwestycja:  panele, falowniki, inwertery, konstrukcje nośne, systemy zmieniające położenie paneli, systemy monitoringu, a nawet okablowanie – wszystko ma znaczenie. Jakość poszczególnych elementów, ich dobór i umiejętne połącznie, a nawet  geograficzne rozmieszczenie poszczególnych składowych farmy ma wpływ na sprawność całego systemu. Dodatkowo na jej trwałość i efektywność wpływ ma bardzo wiele czynników nie związanych bezpośrednio z samą konstrukcją ale związanych z farmą i  wpływających na jej funkcjonowanie – takich jak.np. rodzaj gruntu na jakim farma jest zlokalizowana, skład chemiczny gleby, jakość powietrza, a nawet zastosowane nasadzenia zieleni wokół rzędów paneli (wpływ na osadzanie się kurzu). Takie kwestie jak klimat czy położenie geograficzne są oczywiste.

Projektowana farma w związku z powyższym jest projektem innowacyjnym w wielu aspektach, o których poniżej:

 

Innowacyjność farmy – obszary:


1. Zastosowane technologie.

Na farmie zastosowane zostaną (wśród innych) najbardziej zaawansowane technologicznie na świecie  podzespoły – mowa tu o panelach monokrystalicznych Sun Forte Benq 330. Panele te przy tej samej powierzchni czynnej uzyskują większą efektywność energetyczną – 330 W przy 265 W osiąganych przez technologie stosowane dotychczas (np. panele polikrystaliczne). Sprawność jest wyższa o 24 % czyli o blisko ¼ .

 

2. Unikalne zestawienie zastosowanych podzespołów i elementów

Pozwoli to na dostosowanie farmy do warunków geograficznych, glebowych i atmosferycznych, a także poprzez umiejętne zaprojektowanie i zestawienie komponentów osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności, trwałości, efektywności i odporności systemu na awarie.

TRACKERY - ręczne i automatyczne.

Innowacja przejawia się m.in. zastosowaniem ręcznych (lato, zima)  i automatycznych (wschód – zachód, 30-60 stopni) trackerów umożliwiających dostosowanie położenia paneli do zmian położenia słońca, dobór odpowiedniej jakości szkła w panelach fotowoltaicznych o odpowiedniej odporności na warunki atmosferyczne i czyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przepuszczalności światła (w tym powłoki antyrefleksyjne), zastosowanie specjalnego układu obioru energii z falowników jako gwiazdowego by wyeliminować straty na przesyle, zaprojektowanie systemu monitoringu i zarządzania działania farmą pozwalającego na zachowanie maksymalnej sprawności nawet w przypadku awarii któregoś z elementów (awaria jednego podzespołu nie wyłącza całego szeregu paneli – system przełączników pozwala na zastosowanie swoistego „by pasa” aby całość nadal sprawnie funkcjonowała).

3. Dedykowany magazyn energii.

Unikalnym w Polskich warunkach jest zastosowanie magazynu energii w postaci akumulatora. Magazyn energii będzie służył do zasilania potrzeb własnych farmy w czasie braku produkcji energii z promieniowania słonecznego. W pozostałym czasie magazyn będzie ładowany w/w energią

4. Aspekt badawczo – testujący.

Na farmie przewidziano różne typy konstrukcji, paneli fotowoltaicznych, systemów sterowania i konwerterów  aby podnieść możliwości porównawcze dla poszczególnych rozwiązań dostępnych na rynku (Pod kątem ich sprawności, wydajności, odporności na takie czynniki jak mróz, śnieg, deszcz, kurz i inne). Takie urozmaicenie umożliwi realizację oprócz podstawowego przeznaczenia farmy tj. produkcji i sprzedaży energii elektrycznej również prace doświadczalne i rozwojowe w dziedzinie fotowoltaiki. Zastosowanie zróżnicowanych wariantów technologicznych i dedykowanych systemów do monitoringu, dokonywania pomiarów i analiz pozwoli na przetestowanie i porównanie w polskich  warunkach określonych kombinacji technologicznych. Pozwoli to Inwestorowi na zdobycie praktycznych doświadczeń z zastosowania różnych technologii.

 

Należy mieć tu na uwadze fakt, że ze względu na znikomą ilość funkcjonujących w naszym kraju instalacji fotowoltaicznych (o tej skali wielkości)  zastosowane na farmie kombinacje technologii mają w dużym stopniu charakter pionierski i unikalny.

 

logony-d