zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
     "AKADEMIA DOBREGO NAUCZYCIELA"

Tematyka i zakres szkolenia:

W ramach projektu nauczyciele odbyli kurs kształtujący ich umiejętności i kompetencje, wykorzystana została nowoczesna metodyka nauczania. Wezieli także udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą metodycznym. Udział w projekcie zapewnił nauczycielom zdobycie nowych umiejętności, ale także zainspirował do wprowadzania innowacji, zniwelował ryzyko wypalenia zawodowego i rutyny w pracy.

Szkolenia obejmowały:
  • TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE W PRACY NAUCZYCIELA
  • PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
  • WARSZTATY Z METOD I TECHNIK WSPOMAGAJĄCYCH PROCES UCZENIA SIĘ

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, uczących na obszarach wiejskich województwa lubelskiego.

a