zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
     "EUROPEJSKI STYL"

Tematyka i zakres szkolenia:

Komunikacja interpersonalna:

komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki wywierania wpływu, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów w pracy, kreowanie własnego wizerunku, służbowy image, sztuka efektywnej prezentacji, wystąpinia, dyplomacja

Komunikacja międzykulturowa:

Pojęcia kultury i jej składniki, Radzenie sobie z szokiem kulturowym, życie codzienne wsród osób ukształtowanych przez inną kulturę, międzykulturowość a stereotypy, Kultura europejska, Kultura europejska a inne kultury, język i jego rola w komunikacji międzykulturowej, Kody wizualne i niewerbalne, międzykulturowość w biznesie

Język angielski:

Różne poziomy zaawansowania; w tym 3 grupy biznes english na poziomie zaawansowanym

Grupa docelowa:

Osoby zameldowane i zatrudnione na terenie województwa lubelskiego w: administracji rządowej i samorządowej, pracownicy biur obsługi klienta, działów współpracy zagranicznej i marketingu, asystenci, odpowiedzialni za kontakty z instytucjami zagranicznymi.

a