zaslepka-nowa-sis Mam Prawo


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA FIRM Z WOJ. MAZOWIECKIEGO

 

MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

 

MONTER POMP CIEPŁA

 

MONTER KOTŁÓW NA BIOMASĘ

 

            CERTYFIKOWANY INSTALATOR INSTALACJI OZE
IDEA I CEL ODBIORCY PROJEKTU

Rusza wielki, ogólnopolski program budowy systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – energii słońca, wiatru, wody i ziemi. Wchodzące właśnie przepisy o OZE narzucają obowiązek montażu instalacji OZE w budynkach, a zakłady energetyczne zobowiązane będą do odkupowanie wyprodukowanej energii z tworzonych w tym celu profesjonalnych elektrowni i instalacji przydomowych – stworzy to ogromny rynek. Jednocześnie by wykonywać te instalacje potrzebne będą specjalistyczne umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

 • Uczestnikiem projektu jest małe, mikro lub średnie przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do udziału w szkoleniu

 • Delegowany pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę

 • Przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę główną lub filię/oddział na terenie województwa mazowieckiego

 • Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się również osoby samozatrudnione

UWAGA:
 1. Udział w projekcie jest różnoznaczny z otrzymaniem pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa.

 2. W projekcie mogą wziąć udział jedynie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia na szkolenia w ramach poddziałania 8.1.1 w konkursach ogłaszanych w województwie mazowieckim w latach 2007 – 2011

 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego zweryfikujemy, czy kwalifikują się Państwo do udziału w projekcie a następnie prześlemy dalsze dokumenty do uzupełnienia.

 

 
CO OFERUJEMY? W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

MONTER INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH + uprawnienia SEP – łącznie 96 godzin

MONTER POMP CIEPŁA + uprawnienia SEP – łącznie 96 godzin

MONTER KOTŁÓW NA BIOMASĘ + uprawnienia SEP – łącznie 96 godzin

 • Bezpłatny nocleg dla osób dojeżdżających

 • Podręczniki oraz materiały szkoleniowe

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

 • Wyżywienie + serwis kawowy

 strona projektu