zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

 


BEZPŁATNE PORADY

 
ŚWIADOMY OBYWATEL BEZPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  NA TERENIE MIASTA LUBLIN, POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO I POWIATU LUBARTOWSKIEGO
IDEA I CEL ODBIORCY PROJEKTU
Celem projektu „Świadomy Obywatel- bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i Miasta Lublin” jest zwiększenie zakresu korzystania z porad obywatelskich przez osoby, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwala na skorzystanie
z usług płatnych. Wiąże się to bezpośrednio z zapewnieniem bezpłatnych porad osobom zamieszkującym na terenie sześciu powiatów województwa lubelskiego (powiat Łęczyński, lubartowski, Miasto Lublin, chełmski, łukowski i lubelski), czego efektem będzie podniesienie poziomu świadomości obywatelskiej mieszkańców, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Osoby zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie powiatów:

 •  miasta Lublin,
 •  powiatu łęczyńskiego,
 •  powiatu lubartowskiego,
 •  powiatu chełmskiego,
 •  powiatu łukowskiego,
 •  powiatu lubelskiego.


poszukujące porady obywatelskiej, których sytuacja nie pozwala na skorzystanie z odpłatnych porad.

 

CO OFERUJEMY? W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY
Projekt obejmuje kompleksową realizację prowadzenia bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Biurach zlokalizowanych w 2 miastach powiatowych województwa lubelskiego (Łęczna, Lubartów) oraz na terenie miasta Lublin. Dodatkowo będzie istniała możliwość otrzymania porady za pośrednictwem internetu - e-porada będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego,lubartowskiego,miasta Lublin, chełmskiego, łukowskiego i lubelskiego.

Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego przy zachowaniu zasad:

 • bezpłatności, 
 • poufności,
 • bezstronności
 • aktualności 
 • rzetelności informacji.
NASZE BIURA NASZE ATUTY

LUBLIN
ul. F. Chopina 37/3
20-023 Lublin
tel: (81) 503-24-72

ŁĘCZNA
ul. Jana Pawła II 100 (Deptak)
21-010 Łęczna
tel: (81) 752-06-63

LUBARTÓW
ul. Józefa Bema 8
21-100 Lubartów
tel: (81) 851-00-42

 • wysoka jakość bezpłatnych usług, której gwarancją jest wiedza i doświadczenie;
 • szeroki zakres usług;
 • szybkość działania;

 ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR

strona projektu