zaslepka-nowa-sis Mam Prawo


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA FIRM Z WOJ. LUBELSKIEGO

 

PROJEKTANT SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

 

MONTER INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWYCH

 

            EKSPERCI W DZIEDZINIE ŚWIATŁOWODÓW - SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Z OBSZARU WOJ. LUBELSKIEGO
IDEA I CEL ODBIORCY PROJEKTU

Prawo wymaga by nowo oddane lub remontowane budynki wyposażone były w instalację światłowodową. Realizowany jest również ogólnopolski program budowy szerokopasmowej sieci – dotrze ona do praktycznie każdej instytucji. Stwarza to nowe możliwości dla firm instalatorskich, budowlanych czy informatycznych. Tylko wyspecjalizowani pracownicy będą mogli wykonywać instalacje światłowodowe.

  • Uczestnikiem projektu są  mikro przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do udziału w szkoleniu

  • Delegowany pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę

  • Przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę główną lub filię/oddział na terenie województwa lubelskiego

  • Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się również osoby samozatrudnione

UWAGA:
  1. Udział w projekcie jest różnoznaczny z otrzymaniem pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa.

  2. W projekcie mogą wziąć udział jedynie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia na szkolenia w ramach poddziałania 8.1.1 w konkursach ogłaszanych w województwie mazowieckim w latach 2007 – 2011

 

 
CO OFERUJEMY? W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

PROJEKTANT SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH + 64 godziny teorii i 32 godziny praktyki

MONTER INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWYCH + 16 godziny teorii i 64 godziny praktyki


  • Bezpłatny nocleg dla osób dojeżdżających

  • Podręczniki oraz materiały szkoleniowe

  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

  • Wyżywienie + serwis kawowy

 strona projektu