zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

DORADZTWO W RAMACH INDYWIDUALNYCH ZLECEŃ - pomoc w otrzymaniu dotacji

Na indywidualne zlecenie opracowujemy analizy zdolności absorpcyjnej, studia wykonalności danego projektu, audyty (np. energetyczne czy wzornicze) doradzamy w zakresie dostępnych źródeł finansowania, technologii, możliwości realizacji projektów w partnerstwie, pomagamy w opracowaniu wniosku aplikacyjnego i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje Państwa pomysłu na projekt/inwestycję. Podczas indywidualnego spotkania omówimy szanse powodzenia projektu, zastanowimy się nad źródłami jego sfinansowania i niezbędnymi zasobami do jego przeprowadzenia. Ocenimy też możliwość naszego zaangażowania i skalę prac do wykonania.

DORADZTWO NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU.

Na napisaniu projektu i otrzymaniu dotacji sprawa się nie kończy! Można powiedzieć, że tu dopiero zaczynają się schody i bardzo łatwo popełnić kosztowny błąd. Dlatego po przyjęciu projektu do realizacji zapewnimy Państwu kompleksową pomoc w czasie jego trwania. Obejmie to m.in. przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdawczość okresową, monitoring, przygotowanie dokumentacji przetargowej, pomoc w naborze kadry i ekspertów oraz stałą współpracę z Instytucją Wdrażającą.

SIS to doświadczona instytucja szkoleniowa. Realizujemy szkolenia własne i na zlecenie w dwóch obszarach:

  1. SZKOLENIA ZAWODOWE - w ramach tego typu szkoleń kursanci nabywają umiejętności (często potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem, certyfikatem, uprawnieniami itd.) potrzebnych do wykonywania konkretnego zawodu
  2. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE - szkolenia mające za zadanie podniesienie znajomości danego zagadnienia, rozwinięcia konkretnych umiejętności czy cech.

Naszym celem jest wyposażenie polskich firm, instytucji i organizacji pozarządowych w specjalistyczną wiedzę, a tym samym zwiększenie ich potencjału instytucjonalnego i jakości  realizowanych przez nie zadań. Zapraszamy do współpracy organizacje pozarzadowe, firmy i samorządy - opracujemy indywidualnie dla Państwa tematykę, zakres i formę realizacji szkoleń, pozyskamy w ramach projektu partnerskiego lub własnego środki na jego przeprowadzenie (posiadamy uprawnienia, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, oraz odpowiednio wysokie obroty), a także zrealizujemy i rozliczymy projekt.