zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

INWESTUJ W OZE Z DOŚWIADCZONYM PARTNEREM

JESTEŚMY PRAKTYKAMI - Uruchomiliśmy właśnie kompleks własnych elektrowni słonecznych o mocy 2MW – obecnie najnowocześniejszych w Polsce – pozwalających w skali przemysłowej testować kilkanaście różnych rozwiązań: różnych typów paneli, konstrukcji, trackerów ręcznych i automatycznych, a także metod zarządzania produkcją energii i jej magazynowania. W planach mamy kolejne instalacje – własne i budowane na zlecenie partnerów biznesowych.

W 4 MIESIĄCE DO WŁASNEJ ELEKTROWNI – Z NAIMI TO MOŻLIWE (tyle zajęło nam przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do pozyskania dotacji na nasze farmy)

CAŁY PROCES OD A DO Z: GRUNTY –TECHNOLOGIA - PRZYŁĄCZENIE – DOTACJE  – WSPARCIE NAUKI I KLASTRÓW – SZKOLENIA - RELACJE Z SAMORZADAMI I MIESZKAŃCAMI

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ.

Inwestowanie w OZE to wciąż w naszym kraju trudna i wyboista droga dlatego wspracie doświadczonego partnera pozwala uniknąć wielu kosztownych błedów i zoptymalizować cały proces inwestycyjny, a później - po zakończeniu inwestycji - osiągać najlepsze warunki sprzedaży wyprodukowanej energii.

- GRUNTY

Optymalnie zlokalizowany teren pod inwestycję to jeden z kluczowych warunków jej sukcesu. Dzięki współpracy z kilkoma tysiącami rolników w ramach Instytutu Doradztwa Rolniczego oraz współpracy z samorządami w ramach działań Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych posiadamy możliwość wskazania inwestorowi gruntów o odpowiedniej do potrzeb powierzchni , położeniu umożliwiającym łatwe przyłączenie się do sieci, jak również posiadających odpowiedni status w planie zagospodarowania przestrzennego.

- BIZNESPLAN I ANALIZA EKONOMICZNA

Nasza wiedza oraz doświadczenie w zakresie planowania i realizacji instalacji wykorzystujących technologie OZE pozwalają nam pomóc Państwu w zaplanowaniu inwestycji w najbardziej efektywnym ekonomicznie kształcie. Wskażemy Państwu najlepsze w danym przypadku rozwiązani a technologiczne, źródła finansowania i modele ekonomiczne.

- WARUNKI PRZYŁACZENIA

Współpraca z operującymi w regionie przedsiębiorstwami energetycznymi pozwala nam wskazać lokalizację inwestycji umożliwiającą przyłączenie do sieci oraz zadbać o szybkie wydanie decyzji – to może być często decydujący warunek powodzenia przedsięwzięcia. Może się bowiem okazać że mamy atrakcyjne grunty, a nie możemy się przyłączyć do sieci bo nie ma na danym obszarze wolnych mocy, albo że najbliższy GPZ jest tak daleko, że koszty przyłączenia przekroczą znacznie zyski z inwestycji. Szybkość działania ma z kolei znaczenie w przypadku ubiegana się o dotację. Często na złożenie dokumentacji nie ma zbyt wiele czasu, a praktyka pokazuje, ze zakład energetyczny może czekać z wydaniem decyzji wiele miesięcy – co może zniweczyć nasze starania o finansowe wsparcie inwestycji . Mamy na to sposób. Możemy tu przytoczyć przykład dwóch własnych elektrowni  - dzięki ponadstandardowemu trybowi całą procedurę kompletowani dokumentacji ukończyliśmy w 4 miesiące. Dzięki temu zdążyliśmy z wnioskiem, pozyskując 60% dofinansowanie.

- KONCESJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYCZNEJ

Zdecydowanie łatwiejsza procedura niż warunki przyłączenia ale bywa równie czasochłonna i łatwo w niej popełnić błąd. Dzięki posiadanemu doświadczeniu gwarantujemy – tak jak w poprzednim przypadku – odpowiednio szybką i pozbawioną błędów realizację tej procedury.

- TECHNOLOGIA:  DORADZTWO I WSPARCIE NAUKOWO-BADAWCZE

Każdy producent zachwala własną technologię często pomijając niewygodne fakty oraz nie biorąc pod uwagę specyficznych uwarunkowań inwestycji. Współpraca z wieloma dostawcami technologii 

i środowiskiem naukowym oraz własne doświadczenia z budowy farm fotowoltaicznych pozwalają nam obiektywnie pomóc inwestorowi 
w wyborze najodpowiedniejszej oferty. Dzięki temu inwestor otrzyma konkretne wskazania technologiczne uwzględniające wszystkie uwarunkowania.

- INNOWACJE I FINANSOWANIE WDRAŻANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Dzięki wsparciu współpracujących z nami naukowców możemy opracować indywidualne rozwiązania na potrzeby inwestora, jak również pozyskać zewnętrzne  środki na sfinansowanie fazy badawczej i wdrożeniowej.

- POZYSKIWANIE DOTACJI I KREDYTÓW NA INWESTYCJE W OZE

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych instytucji w zakresie pozyskiwania dotacji na projekty inwestycyjne, doradcze i szkoleniowe – w tym w obszarze OZE. Tylko na potrzeby własne pozyskaliśmy m.in. dotacje na budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych, budowę i wyposażenie kompleksu centrów wsparcia przedsiębiorców działających w branży OZE czy szkolenia dla certyfikowanych monterów instalacji OZE.

- SZKOLENIA DLA INSTALATORÓW I KADR MENADŻERSKICH

Realizujemy certyfikowane szkolenia dla instalatorów OZE oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, marketingu. Dzięki pozyskanym dotacjom są one dostępne bezpłatnie. Tworzymy też w Lublinie centrum analiz, badań, szkoleń i certyfikacji dla branży OZE.

- POMOC W SPRZEDAŻY ENERGII I ZIELONYCH ŚWIADECTW.

Wyprodukowanie pierwszych kilowatów energii to jeszcze nie koniec naszej pracy przy farmie - pomagamy najkorzystniej sprzedać energię i zielone certyfikaty (a także kupić energię potrzebną chociażby do podtrzymania systemow farmy w nocy). Temu celowi służy też "organizowanie się" i lobbing w ramach kierowanego przez nas Stowarzyszenia Prosumwentów OZE i Klastra Zrównowazonej Energetyki i OZE.

- WSPIERAMY INNOWACJE W OZE - TRANSFER B+R

Tworzymy porozumienia przedsiębiorców i świata nauki na rzecz rozwoju takich obszarów gospodarki jak energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii i rynku prosumenckim, design i przemysły kreatywne, informatyka i ICT. Inspirujemy te obszary gospodarki do twórczej współpracy pomiędzy sobą i ośrodkami badawczo rozwojowymi na rzecz opracowywania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Klastry i porozumienia, którym przewodzimy to potencjalnie atrakcyjni partnerzy dla inwestora – dostawcy spersonalizowanych technologii, usług, rozwiązań, a także partnerzy dla realizacji inwestycji.

- OODZIAŁUJEMY NA LOKALNE POLITYKI W OBSZARZE ENERGETYKI

Opracowaliśmy we współpracy ze środowiskiem naukowym i okołobiznesowym projekt kompleksowego wsparcia rozwoju zrównoważonej energetyki w województwie lubelskim. Lobbujemy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój OZE, efektywności energetycznej i inteligentnych rozwiązań w energetyce.

- MEDIACJE SPOŁECZNE - ROZMOWY Z SAMORZĄDAMI

Pośredniczymy w procesie inwestycyjnym w kontaktach przedsiębiorców i samorządów z mieszkańcami. Realizowaliśmy m.in. konsultacje społeczne na rzecz koncesjonariuszy planujących inwestycje w wydobycie gazu łupkowego na Lubelszczyźnie. Posiadamy regionalny system bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich – to doskonałe narzędzie sondowania opinii społecznej, inspirowania aktywności obywatelskiej i oddziaływania na lokalne społeczności. Od momentu uruchomienia systemu w roku 2011 udzieliliśmy już ponad 130 000 porad prawnych i obywatelskich.

- SIS POŚREDNIKIEM W KONTAKTACH ZE WSCHODEM

Współpracujemy z partnerskimi instytucjami okołobiznesowymi działającymi w obszarze energetyki na Ukrainie. Posiadamy także liczne umowy o współpracy z samorządami ukraińskich miast i regionów. Ukraina to obecnie rynek bardzo otwarty na nowe technologie i rozwiązania, silnie wspierany środkami pomocowymi.