zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

Bezpłatne porady prawne SIS znowu dostępne  -

Od stycznia 2016 oferujemy Państwu bezpłatne porady prawne
w ramach sieci lokalnych punktów porad prawnych
utworzonych na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Adresy punktów i harmonogramy ich pracy znajdziecie Państwo na naszej dedukowanej stronie mamprawo.eu w zakładce "mapa poradnictwa".

 

MAM PRAWO – wzór dobrej praktyki

Uruchomiona ze środków budżetu państwa sieć punktów poradnictwa prawnego SIS zastąpiła wygaszony przez nas w lipcu 2015 r. projekt pt. "Mam Prawo", który przez 5 lat finansowany był ze środków POKL i Funduszy Szwajcarskich.

Opracowany przez nas i wdrożony na obszarze 14 powiatów województwa lubelskiego nowatorski system bezpłatnego poradnictwa prawnego „Mam Prawo” był największym i najbardziej innowacyjnym działaniem tego typu w kraju. Otwartość systemu (każdy mógł z niego skorzystać niejako „z ulicy”), wysoka jakość usług (w tym całodobowa e-kancelaria), nowoczesne narzędzia informatyczne redukujące koszty administracyjne oraz współpraca z licznymi instytucjami spowodowały, że w okresie 5 lat lat zostało udzielonych ponad 130 000 porad prawnych. Dzięki temu tysiące osób po raz pierwszy w swoim życiu skorzystała z usług profesjonalnego prawnika i rozwiązała na drodze prawnej swoje problemy.

Efektem projektu jest swego rodzaju rewolucja społeczna, która dokonała się na znacznym obszarze Lubelszczyzny. Mieszkańcy terenów, na których działamy podwyższyli poziom swojej świadomości obywatelskiej i wiedzy prawnej, stali się lepszymi partnerami dla samorządów i instytucji publicznych, a także stali się aktywnymi kreatorami licznych inicjatyw obywatelskich.

Rewolucja ta odbyła się  dzięki pozyskanym przez nas dotacjom UE, Funduszy Szwajcarskich i samorządów.

Spektakularny sukces  projektu i jego przerastające nasze oczekiwania efekty wzbudziły zainteresowanie władz centralnych. Wariant ogólnopolski systemu był konsultowany na szczeblu ministerialnym oraz w kancelarii Prezydenta RP i stał się podwaliną pod rozwiązania ustawowe (niestety bardzo ograniczone w swoim zakresie w stosunku do naszych rekomendacji) .