zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
     "PROFESJONALNY PRACOWNIK OCHRONY"

Tematyka i zakres szkolenia:

Licencja pracownika ochrony I stopnia

Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu

Grupa docelowa:

Pracownicy firm ochroniarskich zatrudnieni i zameldowani na terenie województwa lubelskiego

a