zaslepka-nowa-sis Mam Prawo


BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA FIRM Z WOJ. MAZOWIECKIEGO

 

PROJEKTANT SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

 

MONTER INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWYCH

 

            EKSPERCI W DZIEDZINIE ŚWIATŁOWODÓW
IDEA I CEL ODBIORCY PROJEKTU

Prawo wymaga by nowo oddane lub remontowane budynki wyposażone były w instalację światłowodową. Realizowany jest również ogólnopolski program budowy szerokopasmowej sieci – dotrze ona do praktycznie każdej instytucji. Stwarza to nowe możliwości dla firm instalatorskich, budowlanych czy informatycznych. Tylko wyspecjalizowani pracownicy będą mogli wykonywać instalacje światłowodowe.

 • Uczestnikiem projektu jest małe, mikro lub średnie przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do udziału w szkoleniu

 • Delegowany pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę

 • Przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę główną lub filię/oddział na terenie województwa mazowieckiego

 • Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się również osoby samozatrudnione

UWAGA:
 1. Udział w projekcie jest różnoznaczny z otrzymaniem pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa.

 2. W projekcie mogą wziąć udział jedynie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia na szkolenia w ramach poddziałania 8.1.1 w konkursach ogłaszanych w województwie mazowieckim w latach 2007 – 2011

 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego zweryfikujemy, czy kwalifikują się Państwo do udziału w projekcie a następnie prześlemy dalsze dokumenty do uzupełnienia.

 

 
CO OFERUJEMY? W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

PROJEKTANT SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH + uprawnienia SEP- łącznie 112 godzin

MONTER INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWYCH + uprawnienia SEP – łącznie 112 godzin


 • Bezpłatny nocleg dla osób dojeżdżających

 • Podręczniki oraz materiały szkoleniowe

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

 • Wyżywienie + serwis kawowy

strona projektu